Kerkbezoek 2012


Enkele beelden van het kerkbezoek tijdens het Godsdienstonderwijs



Comments