Verslag bijeenkomst 17-04-2012

17 April 2012

Dinsdagavond 17 april vond de jaarlijkse avond plaats voor degenen die zich
beschikbaar hebben gesteld om pastorale zorg te geven, mocht er een ramp in
onze gemeente gebeuren. Ds. Aline Barnhoorn, oud-luchtmachtpredikant, hield
een inspirerend verhaal over haar ervaring met nazorg. Ze raakte daarbij
betrokken na de Herculesramp, waarbij een toestel neerstortte op de
vliegbasis Eindhoven.

Kenmerkend voor bezig zijn met een rampenplan en training voor nazorg is,
dat je je altijd voorbereidt op de vorige ramp. Want een ramp is juist het
onvoorstelbare, dat wat nog niet eerder gebeurd is, en daarmee kun je je er
ook niet echt op voorbereiden.

Ds. Barnhoorn nam de pastorale zorg van één familie van een slachtoffer van
de Herculesramp op zich. Ze beloofde hen te komen wanneer het stil geworden
was, wanneer de hulpverleners vertrokken waren en de grote aandacht voor hen
geluwd. Ze bleef met deze familie jarenlang contact houden. Dat is ook de
kracht van de pastor: die gaat langer mee.

Een paar citaten uit het verhaal van ds. Barnhoorn:

  • Als er iets ingrijpends gebeurt willen mensen kaarsen aansteken – het is woordeloos gebed, zo kan je iets doen, en het opent een wereld die groter is dan jij.
  • Belangrijk bij nazorg: boosheid is normaal, heb daarvoor begrip. Boosheid heeft een adres nodig, maar bevestig slachtoffers en betrokkenen niet in hun achterdocht, als ze zoeken naar een schuldige om hun boosheid op te richten.
  • Let op stille getuigen  (die niet veel kon doen, maar de beelden niet meer kwijtraakt) – weten de weg niet naar de hulpverlening, of worden het zich veel later pas bewust. 
  • Je hoeft bij nazorg niet veel te zeggen; door er te zijn belichaam je de boodschap "Gods barmhartigheid heeft geen einde". Dat hoef je meestal niet uit te leggen, heb maar weinig pretenties.
  • Belangrijke bijdrage: het christelijk omgaan met mensen met oog voor hun falen, vanuit schuld en vergeving. Dat kan een tegenwicht bieden tegen de neiging om bij falen onmiddellijk naar schuldigen te zoeken.

Lees ook

Een terugblik op de schietpartij in Alphen aan de Rijn, met daarin de ervaringen van een predikant uit Alphen aan de Rijn, betrokken bij de nazorg na het schietincident in het winkelcentrum daar.
Comments