Kerst bij Duurstede 2012

De volgende activiteiten vinden plaats rondom Kerst 2012 in de gemeente Wijk bij Duurstede:

WIJK BIJ DUURSTEDE

Kerstmarkt 16 december op de Markt

Woensdag 19 december, 19.30 uur, Kerstsamenzang in de Grote kerk op de Markt.

Ewoud en Elisabeth Gasthuis

24 december 10:00 uur in de Gansfortzaal: Oecumenische Kerstviering voor bewoners van Gansstede en Engkstede

Ook overige senioren uit de wijk zijn welkom. Na afloop koffiedrinken.

HERVORMDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

In de Grote kerk op de Markt:

24 december 21.00 uur Kerstnachtzangdienst, voorganger: dhr. E. Brinkman uit Ochten

25 december 09.15 uur 1e kerstdag, voorganger: prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal

PROTESTANTSE GEMEENTEWIJK BIJ DUURSTEDE

In de Grote kerk op de Markt:

Zondag 2, 9, 16 en 23 dec Adventsvieringen, 11:00 uur

Maandag 24 dec, Kerstnachtdienst: Aanvang 23.00 uur; voorganger ds. H. Kroese; M.m.v koor Cantique.

Dinsdag 25 dec, 1e Kerstdag: Aanvang 11:00 uur; voorganger ds. H. Kroese; Dienst voor het hele gezin!.

RK PAROCHIE JOHANNES XXIII Wijk bij Duurstede

In de R.K. kerk aan de Kloosterleuterstraat

Dagelijks 9.00 - 17.00 uur Mariakapel open.

Zondag 16 dec, 's middags: kerk open tijdens kerstmarkt

Zondag 23 dec, 15.00 uur: Kerst sing inn met het kinderkoor, ondersteund door het tiener- en jongerenkoor van Face to Face. Vrolijke Nederlandstalige kerstliedjes om mee te zingen

Zondag 23 dec, 20.00 uur: Kerstconcert Face to Face o.l.v. Tom van Ginkel

Maandag 24 dec, 18.00 uur: Kerstgezinsviering van Woord en gebed, met voorgangster Meike Hettinga en kinder- en tienerkoor

Maandag 24 dec, 24.00 uur: Nachtmis, eucharistieviering met priester Wouter de Paepe en koor Face to Face

Dinsdag 25 dec, 11.00 uur: eucharistieviering met priester Adri Verweij en koor Between

Dinsdag 25 dec, 15.00 uur: Kindje Wiegen, kerstfeest voor de allerkleinsten, (groot)ouders en iedereen die wil komen luisteren, zingen en kijken.

De RIVIERGEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

info over de activiteiten met Kerst is te vinden op deriviergemeente.nl

BAPTISTENGEMEENTE ‘DE HAVEN’ WIJK BIJ DUURSTEDE

in het nieuwe Revius Lyceum, Remus 4

Zondag 23 december, 10.00 uur kerstdienst met daarin:

Maandag 24 december 21.00 uur kerstnachtdienst. Thema Kan iemand het licht aandoen? (dl1) Spreker: dhr. J. van Ooijen. 

Dinsdag 25 dec, 10.00 uur kerstdienst. Thema Kan iemand het licht aandoen (dl2) Spreker: dhr. P. Egberts.

COTHEN

Donderdag 20 dec, 13.30 uur Kerstviering Stichting Welzijn Ouderen Cothen en de Zonnebloem. Thema:’de K van Kerst..’. Met pastor L. van der Graaf en ds. R. Onderstal in het Dorpshuis.

Zaterdag 22 dec, 19.00 uur Oecumenische kerstsamenzang. Thema: ‘Op zoek naar.. de koning!’ Met muziekvereniging Excelsior, een zang-ensemble, pastor M. Hettinga en ds. R. Onderstal, in de RK kerk aan de Kerkweg.

RK PAROCHIE JOHANNES XXIII, COTHEN

Dagelijks 9.00 - 17.00 uur Mariakapel open.

20 dec. 17.15 uur Schoolkerstviering.

24 dec. 22.00 uur Kerstnachtviering, Eucharistieviering met pastor W. de Paepe en het gemengd koor.

25 dec. 09.30 uur 1e Kerstdag, Eucharistieviering met Pastor H. Eppink en het Gemengd Koor.

25 dec. 15.00 uur Kindje wiegen: Kerstfeest voor de allerkleinsten.

26 dec, 2e kerstdag 10:00 uur woord en gebedsdienst met eigen parochianen.

PROTESTANTSE GEMEENTE COTHEN

24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeest met kerstspel en verhaal, georganiseerd door de kindernevendienst, voor alle kinderen van het dorp, met medewerking van de kinderen zelf.

24 dec. 22.30 uur Kerstnachtdienst, traditioneel en eigentijds, met medewerking van tieners en ds. R. Onderstal – glühwein en chocomel en gezelligheid na afloop.

25 dec. 10.00 uur Kerstdienst voor het hele gezin, met ds. R. Onderstal en de zanggroep.

LANGBROEK

HERVORMDE GEMEENTE OVERLANGBROEK

24 dec, viert de zondagsschool haar kerstfeest vanaf 19.00 uur. Iedereen welkom.

25 dec, van 09.45 uur tot 10.00 uur worden kerstliederen gezongen. Hierna begint de kerkdienst, waarin voorgaat ds. V. d. Wel.

HERVORMDE GEMEENTE NEDERLANGBROEK

zaterdag 15 dec, is er een kerstzangavond in de kerk, die om 19.30 uur begint.

25 dec, begint de kerstdienst om 9.45 uur.

26 dec, is er om 18.30 uur een kerstfeest viering voor de kinderen.