Visie en werkwijze Beraad van Kerken

Oecumenische basisgedachte

Het gebed van Jezus, zoals verwoord in Johannes 17 vers 21: ”Dat ze allen één mogen zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden.” Het beroep wat op ons christenen gedaan wordt volgens Romeinen 12 vers 16: ”Weest onderling eensgezind.”

Doelstelling

Het BvK functioneert vooral als een platform voor ontmoeting en uitwisseling. Ontmoeting, in principe, door afgevaardigden van alle kerken binnen de burgerlijke gemeente Wijk bij Duurstede. Uitwisseling richt zich op het kennis nemen van elkaars activiteiten, die zo nodig op elkaar afstemmen en er eventueel bekendheid aan geven in de eigen kerk. Dit alles om elkaar te vinden voor samenwerking op bepaalde terreinen.

Het BvK wil, namens de kerken, een aanspreekpunt zijn voor de burgerlijke gemeente. Indien een standpunt wordt gevraagd, zal dat in overleg met de leden gebeuren.

Uitwerking

Er wordt tenminste drie keer per jaar door de vertegenwoordigers vergaderd. Elke kerk kan twee vertegenwoordigers afvaardigen. Eén maal per jaar wordt de burgemeester uitgenodigd om een bepaald onderwerp te bespreken. Betrokkenen bij dat onderwerp in de diverse kerken worden daarvoor ook uitgenodigd.

Uit het BvK komen concrete activiteiten voort. Zowel activiteiten waar het BvK verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld het huis-aan-huis verspreiden van een kerstfolder of het realiseren van godsdienstonderwijs op openbare scholen) als ook activiteiten waar een aantal lidkerken of initiatiefnemers verantwoordelijk voor zijn.

Financiën en medeverantwoordelijkheid

Per activiteit/project beslissen de kerken ieder of ze meedoen en meebetalen.

Vastgesteld door het Beraad van Kerken, 14 februari 2008