Bijeenkomst 17 september 2012

Rol van de kerk in de (Wijkse) samenleving

Door Kees Broekman

WIJK BIJ DUURSTEDE – Heeft de kerk ‘een Woord voor de wereld’, of zijn kerken geroepen om de handen uit de mouwen te steken? Houdt de kerk normen en waarden overeind, of is haar rol in de samenleving wel uitgespeeld? Is de kerk in de 21ste eeuw nog maatschappelijk relevant, en hoe dan? Op maandag 17 september gaven burgemeester Swillens (Wijk bij Duurstede), burgemeester Ostendorp (Bunnik) en mw. Joke Kroodsma (kerkelijk werker in Wijk bij Duurstede) hierover hun visie.

Jaarlijks ontmoeten kerken en burgemeester van Wijk bij Duurstede elkaar om te praten over thema’s die beide raken. Dit jaar is de laatste maal dat burgemeester Swillens als burgervader gesprekspartner is van de kerken. Voor deze bijzondere gelegenheid werd ook burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik uitgenodigd als gesprekspartner.

Burgemeester Ostendorp toonde een hand gevuld met zout, simpel huis, tuin en keukenzout en zei: “Wij zijn 'het zout der aarde' - de kerk helpt mee aan de 'houdbaarheid van de samenleving’. Maar God is in allen, vanuit welke overtuiging ook kunnen we vanuit liefde leven. Dus de kerk heeft een woord voor de wereld omdat de kerk niet gevormd wordt door stenen, maar door mensen. En overal ter wereld hebben mensen een woord voor de wereld omdat de wereld gelukkig bezaaid ligt met zout.”

Volgens burgemeester Swillens spreekt de kerk te vaak een taal van toen met voor hem stokoude onbegrijpelijke teksten. Jezus Christus evenwel, maakte zijn boodschap duidelijk aan de hand van vertellingen en parabels in de taal van die tijd. Daar was geen woord Frans bij; een actuele en sterke boodschap. “Het taalprobleem kennen we ook in onze gemeenteraad. Ook wij zitten vast in oude tradities, procedures en wetboekgelijke teksten waardoor het publiek zich al snel afvraagt “waar gaat dit in hemelsnaam over”. Ook lokale

gemeentebesturen moeten zoeken naar een taal die mensen begrijpen en die uitdaagt om mee te doen.

Wel constateert Swillens dat de kerk deelneemt aan belangrijke initiatieven in de Wijkse samenleving. De deelname in het waarden- en normendebat leverde het thema “ontmoeten” op. Als mensen elkaar ontmoeten, leren kennen, willen en kunnen mensen ook wat voor elkaar betekenen. Die rol van de kerk ziet Swillens ook oppakken bij nazorg van rampbestrijding, in de Wmo adviesraad, bij armoedebestrijding en mantelzorg. Allerlei verenigingen, bedrijven, onderwijsinstellingen, burgers etc. dragen ook bij aan de samenleving. Door als kerk met hen in gesprek te gaan zou daar nog meer ontwikkelingsruimte in zitten.

Joke Kroodsma stelt dat onze samenleving een gesloten systeem is geworden, een ‘binnenwerelds’ denken waarin weinig rekening wordt gehouden met het bovennatuurlijke. Maar ondertussen is er een 'godvormig gat' in ons. Daarom heeft de kerk taak om over God te spreken. Over datgene wat van de andere kant komt. Daarin is zij dienstbaar: de kerk is licht voor de wereld, maakt zichtbaar was mensen niet opmerken. Dat doet de kerk vooral in daden. De plaatselijke overheid mag weten dat mensen daar kunnen aankloppen voor hulp of met vragen.

Vragen die bij de aanwezigen leefden waren: Is de samenleving nog wel christelijk? De scriba van de Protestantse Kerk Nederland noemt de samenleving post-christelijk, en meent dat de kerk zich bescheiden moet opstellen. Jolande IJkema, nu maatschappelijk werkster, voorheen predikant in Wijk: “cliënten die nergens meer terecht kunnen, daarmee klop ik aan bij de kerk voor hulp. Is er geen kerk meer, waar moet ik dan met hen naartoe?” Hoe gaat het met de samenleving als de kerk steeds kleiner wordt? Vragen waar helaas deze avond onvoldoende tijd voor was.

Burgemeester Guus Swillens in gesprek met toehoorders over de rol van de kerk in de

samenleving.

Foto Kees Broekman

Bron: WCT 39