Kerk & crisis

Rampenplan

Het rampenplan en de rol van de kerken

Als er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt in Wijk bij Duurstede – een crisis, of ‘ramp’ – dan treedt het rampenplan in werking. De kerken hebben met de gemeente afgesproken dat ze in zo’n geval beschikbaar zijn voor nazorg aan getroffenen. Daarbij kunt u denken aan het openstellen van kerkgebouwen, het opvangen van (in)direct getroffenen, het geven van praktische hulp, het helpen organiseren van een herdenkingsbijeenkomst en pastorale zorg op de lange termijn.

Vrijwilligers vanuit de kerken komen jaarlijks bij elkaar om hun betrokkenheid en kennis ‘up to date’ te houden.