Verslag bijeenkomst 17-04-2012

17 April 2012

Dinsdagavond 17 april vond de jaarlijkse avond plaats voor degenen die zich

beschikbaar hebben gesteld om pastorale zorg te geven, mocht er een ramp in

onze gemeente gebeuren. Ds. Aline Barnhoorn, oud-luchtmachtpredikant, hield

een inspirerend verhaal over haar ervaring met nazorg. Ze raakte daarbij

betrokken na de Herculesramp, waarbij een toestel neerstortte op de

vliegbasis Eindhoven.

Kenmerkend voor bezig zijn met een rampenplan en training voor nazorg is,

dat je je altijd voorbereidt op de vorige ramp. Want een ramp is juist het

onvoorstelbare, dat wat nog niet eerder gebeurd is, en daarmee kun je je er

ook niet echt op voorbereiden.

Ds. Barnhoorn nam de pastorale zorg van één familie van een slachtoffer van

de Herculesramp op zich. Ze beloofde hen te komen wanneer het stil geworden

was, wanneer de hulpverleners vertrokken waren en de grote aandacht voor hen

geluwd. Ze bleef met deze familie jarenlang contact houden. Dat is ook de

kracht van de pastor: die gaat langer mee.

Een paar citaten uit het verhaal van ds. Barnhoorn:

Lees ook

Een terugblik op de schietpartij in Alphen aan de Rijn, met daarin de ervaringen van een predikant uit Alphen aan de Rijn, betrokken bij de nazorg na het schietincident in het winkelcentrum daar.