Samenstelling Beraad

Over het Beraad van Kerken

Het Beraad van Kerken wordt gevormd door afgevaardigden uit de deelnemende kerken.

Samen proberen we invulling te geven aan wat Jezus zegt in Johannes 17 vers 21: 

”Dat ze allen één mogen zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden.”

Het Beraad begon ooit met 2 kerken, protestant en katholiek, in Wijk bij Duurstede. Later gingen meer kerken deelnemen. Door de gemeentelijke herindeling kwamen eerst de kerken uit Cothen erbij, onlangs zijn ook kerken van Langbroek en Overlangbroek mee gaan doen.

Er wordt een aantal malen per jaar door de vertegenwoordigers vergaderd. Eenmaal per jaar wordt de burgemeester uitgenodigd om een bepaald onderwerp te bespreken. Betrokkenen bij dat onderwerp in de diverse kerken worden daarvoor ook uitgenodigd.

In de afgelopen jaren is er op deze manier onder andere gesproken over:

de WMO en de kerken; de jeugd; de rol van de kerken bij een crisis (rampenplan).