Kerst bij Duurstede 2013

Grote Kerk Wijk bij Duurstede

Zondag 15 december

Kerstliederen zingen op de Kerstmarkt en actie ‘Waarom Kerst?’

Gedurende de Kerstmarkt zullen de kerken van Wijk bij Duurstede gezamenlijk zorgen voor een muzikale en theatrale inbreng.

Aan het einde van de middag is er een Kerstzamenzang op de Markt, om 16:30 uur

Kerstnacht dinsdag 24 december

21.00 uur mmv Koor Cantique  / Protestantse Gemeente

23.00 uur mmv Koor  / Hervormde Gemeente

 

Kerstdag 25 december

09.15 uur  gezinsdienst  / Protestantse Gemeente

11.00 uur  mmv Koor  / Hervormde Gemeente

18.00 uur / Hervormde Gemeente

 

Oudjaar 31 december

18.30 uur  Protestantse Gemeente

20.00 uur  Hervormde Gemeente

 

Nieuwjaarsmorgen

10.30 uur  Koffie en meditatief moment

 

KERST VOOR ALLE KIDS VAN WIJK

Event van Joy4kids, met maaltijd!

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Vrijdag 13 december 17.30 – 19.30 uur in de Open Hof.

Ouders en grootouders welkom vanaf 19.15 uur

R.K. kerk St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede 

Kerstavond 24 december 

- 18.00 uur: Woord- en Gebedsviering, een gezinsviering 

- 24.00 uur: Eucharistieviering, de nachtmis. 

1e Kerstdag 

- 11.00 uur: Eucharistieviering 

- 15.00 uur Kindje wiegen 

2e Kerstdag 

- 10.00 een gezins-zang-viering.

www.johannesdedoper.net

 

Baptistengemeente ‘de Haven’

Kerstnachtdienst “Kerst vieren in een onvolmaakte wereld”

dinsdagavond 24 december, 21:00 - 22:30 u

Met medewerking van Harmonie Concordia, Spreker Jesse de Haan

Kerstochtend 25 december:  Kersttheater

“Hoor de engel zingt” door Simon enzo – voor kinderen van 4 tot 84 jaar

11:00 - 12:30 u

Nieuwe Revius, Remus 4, Wijk bij Duurstede

 

Hervormde gemeente Nederlangbroek (Brink)

18 december Kerstmiddag voor ouderen in de voormalige school op de Brink

Eerste Kerstdag 9:45 uur Dorpskerk kerstliederen zingen, 10:00 kerkdienst 

Eerste Kerstdag 18:30 tweede kerkdienst.

26 december kinderkerstfeest om 9:30 uur, voor en door de kinderen 

www.hervormdlangbroek.nl.

 

Hervormde gemeente Overlangbroek (aan de Langbroekerdijk)

Kerstavond 24 december 

Kerstfeest  van de kinderen van de zondagsschool 

aanvang 19.00 uur 

Iedereen krijgt warme chocomel

Op 1e kerstdag bent u welkom voor de kerkdienst om 10 uur, 

voorgangster Ds Rijken Hoevens

Voor meer informatie:

www.heuvelrugkerken.nl/overlangbroek.htm

 

Kerst in Cothen

Zaterdag 21 dec. 19.00 uur KERSTSAMENZANG in de RK kerk aan de Kerkweg

Thema: Bijna uitgeteld?

Met muziekvereniging Excelsior, 

pastor E. van Dijl en ds. R. Onderstal 

Inzamelingsactie: neem speelgoed mee voor de Speelgoedbank, of voedsel & kleding

(meer info op Facebook: Kerstsamenzang-Cothen-Bijna-uitgeteld)

RK GELOOFGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS

Kerkweg, Cothen

Dagelijks 9.00 - 17.00 uur Mariakapel open.

 

17 dec. 18:00 – 20:30 uur levende Kerststal, Op het plein en in de KBS Carolus, Kerkweg 20

19 dec. 17.15 uur Schoolkerstviering.

21 dec. 14:00 - 16:00 uur kerststukjes maken

24 dec. 19:00 uur Kerst gezinsviering, Verassende viering voor het hele gezin!

 

24 dec. 22:00 uur Kerstnachtviering, eucharistieviering met pastor A. Vernooij en het gemengd koor.

25 dec. 09.30 uur 1e Kerstdag, Eucharistieviering met Pastor H. Eppink  en het Herenkoor.

25 dec. 15.00 uur Kindje wiegen: Kerstfeest voor de allerkleinsten.

26 dec (tweede kerstdag) 10:00 uur woord en communieviering met eigen parochianen.

www.petruspauluscothen.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE COTHEN

Brink, Cothen. 

20 dec. 10 uur Kerstochtend voor ouderen in de pastorie (Dorpsstraat 22)

24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeest met kerstspel en verhaal, georganiseerd door de kindernevendienst. Voor alle kinderen van het dorp, door de kinderen zelf!

24 dec. 22.30 uur Kerstnachtdienst, traditioneel èn eigentijds, met medewerking van tieners en ds. R. Onderstal 

met glühwein en chocomel na afloop op het kerkplein. 

Thema: “What the world needs now… is love!”

25 dec. 10.00 uur Kerstdienst voor het hele gezin, met ds. R. Onderstal en de zanggroep. 

Thema: Maria, een sterke vrouw?

www.protestantsekerkcothen.nl

Kerstsamenzang in Cothen 

op zaterdag 22 december om 19.00 uur 

in de katholieke kerk aan de Kerkweg

mmv muziekvereniging Excelsior, pastor Elisabeth van Dijl, ds. R. Onderstal en verschillende mensen uit het dorp

Met als thema ‘Bijna uitgeteld?!’ vragen we ons af: hoe moet je je op een geboorte voorbereiden en wat is echt nodig bij de komst van het kind?

Wilt u een handje helpen? Neem dan een cadeautje mee voor de kraammand. 

De inhoud gaat via de Speelgoedbank, Kledingbank en de Voedselbank naar mensen die het hard nodig hebben.

Op Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag kunt u het Kerstfeest in beide kerken van Cothen meevieren. U bent welkom!

RK geloofsgemeenschap HH Petrus en Paulus: www.petrusenpauluscothen.nl

Protestantse gemeente Cothen: www.protestantsekerkcothen.nl

De Kerstsamenzang is ook op Facebook te vinden!